605 410 284 | biuro@atutplus.com.pl

Oferta

W ramach tej oferty proponujemy Państwu przyjazną i nowoczesną obsługę w zakresie administracji i zarządzania oraz obsługi finansowej nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości czynszowych i nieruchomości komercyjnych.

W ramach tej oferty proponujemy Państwu następujący zakres usług:

 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
 • kontrolę nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali
 • zawieranie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci
 • bieżący nadzór nad kontrahentami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • przygotowanie planów remontowych
 • wybór wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz pracami inwestycyjnymi
 • kontrolę prawidłowości realizacji zleconych kontrahentom zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania
 • nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości
 • okresowe przygotowywanie sprawozdań o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz osiągniętych przychodach
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat przypadających od nieruchomości wspólnych
  bieżącą obsługę informacyjną właścicieli lokali w sprawach dotyczących nieruchomości, poszczególnych lokali oraz wydawanie zaświadczeń i poświadczeń
 • prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej